Elektroninė mokymosi aplinka

Išbandykite EMA – elektroninę mokymosi aplinką, motyvuojančią mokinius, įtraukiančią tėvus bei palengvinančią mokytojų darbą.
Šioje aplinkoje galėsite diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą pagal kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus. Taipogi, veikia interaktyvi motyvavimo sistema – Safaris.
Elektroninėje mokymosi aplinkoje yra matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, gamtos ir žmogaus, pasaulio pažinimo, biologijos, istorijos bei geografijos dalykų.

1-0.png 2-1.png 3-2.png

Nuoroda

Pasidalinkite šia šaunia idėja: