Erasmus+ KA1 mokymo vizitas Ispanijoje

Erasmus+ projektai suteikia organizacijoms galimybę vystyti ir stiprinti tinklus, gerinti jų gebėjimus veikti tarptautiniu lygiu, pateikti idėjas, praktikas ir metodus bei jais dalintis. Pagal Kėdainių rajono pedagogų, susibūrusių į konsorciumą, įgyvendinamą Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo – asmenų mobilumas mokymosi tikslais projektą „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“ dalyvavau mokymo vizite I.E.S Valentin Turienzo mokykloje, įsikūrusioje šiaurinėje Ispanijos dalyje.
Mokymo vizitas truko 5 dienas, per kurias susipažinau su Ispanijos švietimo sistema, ugdymo proceso organizavimu, vedžiau 10 anglų kalbos pamokų, taikydama įvairius aktyvius mokymosi metodus bei demonstruodama inovatyvius, interaktyvius, skaitmeninius IKT įrankius, mobiliąsias aplikacijas įvairių gebėjimų ir amžiaus ugdytiniams.
Džiaugiausi turėdama galimybę dalyvauti bendrose veiklose, diskusijoje su ispanų pedagogais apie ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijas, skirtingų metodų veiksmingumą, kūrybiško proceso organizavimo ypatumus ir galimybes tobulinti edukacinę aplinką, stiprinančią mokinių mokymo(si) kokybę bei sudarančią palankias sąlygas asmenybės ūgčiai. Drauge aptarėme ir geros mokyklos koncepcijos kūrimo būdus.
Smagu, kad edukacinę veiklą pavyko suderinti su šalies pažintine veikla.
Erasmus+ mokymo vizitas man suteikė galimybę pažinti kitos šalies kultūrą, pasidalinti turima patirtimi, įgyti vertingų žinių bei užmegzti ryšius potencialiam bendradarbiavimui ateityje. 

76842050_479507199416839_8285906054823280640_n

Nuoroda

Pasidalinkite šia šaunia idėja: