eTwinning projektas “My Golden Values”

“My Golden Values” projektas, kurio pagrindinė idėja ir tikslas – mokinių supratimas, kad žmogiškosios vertybės yra viena iš svarbiausių žmogaus raidos faktorių, kuriuos reikia lavinti. Mokiniams leidome suprasti, kad norint tapti sėkmingu žmogumi reikia laikytis gerumo ir dorybės vertybių. Projekte dalyvavo 23 mokytojai ir apie 275 mokiniai iš Turkijos, Lietuvos, Tuniso ir Armėnijos. Projektas vyko visus mokslo metus, bei projekto metu pagrindiniam tikslui pasiekti naudojome IKT ir netradicinius mokymo metodus. Kiekvieną mėnesį mokiniai atliko įvairias veiklas tokias, kaip projekto logotipo, plakatų, istorijos, teatrališko vertybės pristatymo, bendro eilėraščio kūrimas, vaikų dienos šventė, meilės tėvams išreiškimas ir padėka gydytojams deklamuojant eiles. Mokiniai ir mokytojai gilino skaitmenines, bendravimo ir bendradarbiavimo bei kūrybiškumo ugdymo kompetencijas.
Vertybė yra visa, kas žmogui duota ir turi būti puoselėjama, nes tai daro jo gyvenimą visavertiškesnį ir prasmingesnį.
Visos projekto veiklos ir pasiektus tikslus galite pamatyti sukurtame projekto tinklalapyje: https://mygoldenvalues.weebly.com

logo-pagrindinis-0.jpg poster-pagrindinis-1.jpg

Nuoroda

Pasidalinkite šia šaunia idėja: