eTwinning projektas ,,Paskutinis skambutis-2020″

„Paskutinis skambutis“ – ypatinga šventė mokyklos gyvenime. Šiuo projektu norėjome ne tik pasveikinti mūsų gimnazijų abiturientų laidas, prisiminti jų mokyklinius metus, bet ir išsaugoti šventės tradicijas. Prisitaikydami prie dabartinės situacijos, sukeltos COVID-19 protrūkiu, tradicinę šventę buvo švenčiama nuotoliniu būdu. Projekto pagrindiniai dalyviai- Alytaus Putinų gimnazijos ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos bendruomenės: abiturientai, jų auklėtojai/kuratoriai, administracija, mokytojai, tėvai, kitų klasių mokiniai, svečiai. Įgyvendinant projektą planavome pasiekti šiuos tikslus:
Pasveikinti abiturientus „Paskutinio skambučio“ proga.
Stiprinti bendruomeniškumą tarp gimnazijos bendruomenės narių.
Planuodami ir atrinkdami projekto veiklas ypatingą dėmesį skyrėme jų poveikiui bendruomeniškumo sustiprinimui, gimnazijų tradicijų išlaikymui, gimnazijų mokytojų įtraukimui į eTwinning projektų vykdymą,
mokinių bendravimo kompetencijų tobulinimui, mokinių kalbinių ir rašymo įgūdžių tobulinimui, emocinių ryšių tarp bendruomenės narių sustiprinimui, IT įgūdžių tobulinimui, tarpdalykinės integracijos įgyvendinimui (Lietuvių k.ir literatūra/IT/Geografija/istorija/Dailė/Muzika/Etika). Projekto eigoje užsibrėžėme tikslą supažindinti partnerius su Veliuonos miestelio kultūrinę, etnografinę bei geografinę įvairovę.
Nuotolinės projekto veiklos buvo įgyvendintos TwinSpace erdvėje, jos padėjo gimnazijos bendruomenėms daryti viską, kas yra įprasta prieš ir per Paskutinio skambučio šventę: ruošti sveikinimus, kurti plakatus, filmukus, dalintis prisiminimais, dainuoti dainas ir pan. Abiturientai buvo pasveikinti ir į TwinSpace erdvę, pripildytą sveikinimais, linkėjimais, nuotraukomis ir pan., įėjo gegužės 22d. -Paskutinio skambučio diena. Vėliau TwinSpace puslapiai buvo nuolat pildydami.

1.jpg

Nuoroda

Pasidalinkite šia šaunia idėja: