Saulius

Google Sites

Google Sites yra struktūruotas wiki ir tinklalapių kūrimo įrankis, kurį siūlo Google. Puikiai tinka ir nuotoliniams mokymui, ir mokymo(si) užduotims ar medžiagai kaupti Mokytojo Sauliaus nuotolinio mokymo puslapis šokio pamokoms