Aplinka

Klasės taisyklės

Šias taisykles naujai savo anglų kalbos klasei kūrėme kartu su mokiniais. Pirmiausia, visi mokiniai, dirbdami grupėse, sudarė sąrašą taisyklių, kurių, jų nuomone, būtina laikytis mūsų naujoje klasėje. Tuomet vyko balsavimas už svarbiausias. Išrinktas 10 taisyklių iliustravome simboliais su programėle „Keynote“ ir atsispausdinome. Nuorodoje rasite failą su taisyklių paveikslėliais, paruoštais spausdinimui. Nuoroda

Individualus skambutis

Jei jūsų mokykloje nebėra skambučių ir skirtingos klasės pradeda pamokas skirtingu laiku, galite su programėle „Clock“ susikurti skirtingus skambučius kiekvienai darbo dienai ir kiekvienai klasei su skirtinga melodija. Be to, yra ir šauni nemokama programėlė „My School Bell“ su mokykliniais skambučiais, tik joje reikia atkreipti dėmesį į laiko juostas (lietuviškas laikas nustatomas dviem valandom į …

Individualus skambutis Skaityti daugiau »

Muzikinės durelės

Aplinkos puošimas ar įrengimas yra puiki idėja. Tad pagalvojau, kodėl gi ne! Mokiniai galės muzikos mokytis ir matyti (garsus, ženklus ir pan.) ne tik muzikos kabinete, bet ir pertraukų metu. Muzikinių durelių turinys: 1) Klaviatūra 2) Gamos natos 3) Raidiniai garsų pavadinimai 4) Rankų ženklai

Google Sites

Google Sites yra struktūruotas wiki ir tinklalapių kūrimo įrankis, kurį siūlo Google. Puikiai tinka ir nuotoliniams mokymui, ir mokymo(si) užduotims ar medžiagai kaupti Mokytojo Sauliaus nuotolinio mokymo puslapis šokio pamokoms

Baltos lentos

Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniai turi galimybę naudotis baltomis lentomis vietoje įprastų stalų. Nuotraukose pristatome pamoką „Tekstinio uždavinio dalys.“: Mokiniai dirbdami porose sukūrė tekstinį uždavinį. Pasikeitė stalais.Išsprendė draugų poros sukurtą uždavinį.Pasikeitė stalais. Nuvalė vieną tekstinio uždavinio dalį (arba sąlygą, arba klausimą, arba sprendimą, arba atsakymą)Pasikeitė stalais. Išnagrinėję poroje uždavinį, kitokios spalvos markeriu užrašė praleistą (nutrintą) uždavinio …

Baltos lentos Skaityti daugiau »

Grupės lenta

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės aplinka turi padėti vaikams ugdytis. Todėl grupėje esnčioje lentoje talpiname viską, kas susiję su savaitės tema, su raidėmis ar skaičiais, kuriuos tuo metu mokomės. Taip vaikai (3-6 metų) nuolatos mato svarbiausią informaciją, užrašus, džiaugiasi savo darbeliais ir atliktomis užduotimis. Tai tikrai veikia!

Metų laikų ir gimtadienių medis

Kad vaikams lengviau būtų suprasti metų ciklą (metų laikus ir mėnesius), grupėje nupiešiau medį. Metų laikams būdingomis spalvomis užrašiau metų laikų, mėnesių pavadinimus. Pastebėjusi, kad dauguma ikimokyklinukų nežino, kada jų gimtadienis, su vaikais pasidarėme gimtadienio balionus su gimtadienio diena ir juos pritvirtinome prie tinkamos šakos. Taip vaikai galėjo sekti, ar greitai bus jo gimtadienis, koks …

Metų laikų ir gimtadienių medis Skaityti daugiau »

Kalendorius

Romėniškus skaitmenis sutinkame vis rečiau. Su mokiniais pasigaminome kalendorių, kur datos žymimos romėniškais skaičiais. Kiekvieną pamoką pradedame prisimindami romėniškų skaičių užrašymą. Tai puiki priemonė žinių įtvirtinimui. Pasigaminimui reikia: kartono pagrindui, spalvoto popieriaus ir fantazijos! 

Kortelės įsivertinimui

Pasigaminau keletą skirtingų įsivertinimo kortelių rinkinių, skirtų mokiniams pasiekimams įsivertinti anglų kalbos pamokose. Šias korteles dažniausiai naudoju apibendrinant pamoką. Vaikai prieina ir užklijuoja lipnų lapelį su savo vardu, segtuką su savo nuotraukėle ir pan. ant tinkamos kortelės. Kortelės padeda išsiaiškinti, ką mokiniai pamokoje suprato ir ko nesuprato, kad galėčiau numatyti tolesnius kiekvieno mokinio ugdymo(si) tikslus.