Kialo Edu platforma

Kialo Edu platforma ya skirta įvairių temų diskusijoms.
Šis įrankis suteikia mokytojams galimybę sukurti erdves, kuriose mokiniai gali diskutuoti, vertinti, užduoti klausimus. Yra galimybė organizuoti viešas bei privačias diskusijas. Mokinius galima suskirstyti į grupes (komandas) pagal jų gebėjimus bei poreikius. 
Tai puikus įrankis, padedantis mokiniams lavinti kritinio mąstymo ir samprotavimo įgūdžius bei priimti įvairias nuomones ir požiūrius.
Galima integruoti į Google Classroom, Moodle, Canvas.

kialo-edu-1-0.png kialo-edu-2-1.png kialo-edu-3-2.png

Nuoroda

Pasidalinkite šia šaunia idėja: