“Žaidžiu ir mokausi su “Kahoot!”

Respublikinio priešmokyklinio ugdymo pedagogų projekto “Žaidžiu ir mokausi su “Kahoot!” “tikslas- sukurti ugdomuosius žaidimus pasitelkiant internetinį įrankį „Kahoot!“, sužaisti kartu su savo ugdytiniais ir pasidalinti sukurta interaktyvia viktorinos nuoroda. „Kahoot!“ viktorinos padeda žaismingai įtvirtinti žinias ir įgūdžius, ugdyti vaikų dėmesio sutelktumą, mokėjimą priimti savarankiškus sprendimus, komandinio žaidimo įgūdžius, lavina skaitmeninio raštingumo kompetenciją. Galutinis projekto rezultatas – sukurta e-knyga, kurioje- 20 priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir PUG dirbančių švietimo pagalbos specialistų, meninio ugdymo mokytojų sukurtų „Kahoot!“ viktorinų.

Screenshot_37-1.png Screenshot_36-0.png

Nuoroda

Pasidalinkite šia šaunia idėja: